Care & Fair

CarpetVista er et stolt medlem av CARE & FAIR, en bransjeinitiativ innen teppeindustrien.

CARE & FAIR - Carpet Trade Against Child Labour - Stiftet i september 1994, med sikte på å muliggjøre regelmessig opplæring for barn av arbeidstakere i teppeproduksjon, skape muligheter for barnas mødre og eldre søstre til å lære å lese og skrive og gi gratis helsevesen for hele familien.

Care & Fair

Som medlem av CARE & FAIR bidrar CarpetVista til å bekjempe ulovlig barnearbeid og forbedrer levekårene for teppevevere og deres familier i India og Pakistan.

Siden 2002 har kvinner fra vevfamilier blitt tilbudt muligheter til å lære grunnleggende kunnskaper i lesing, skriving og matematikk gjennom et Women Empowerment Program, som støttes aktivt av CARE & FAIR. I tillegg til faglige ferdigheter lærer kvinner å sy, noe som gjør at de kan utvikle produkter til å selge på lokale markeder eller bruke i hjemmet.

Care & Fair

Idag støtter CARE & FAIR 10 skoler, 6 voksenopplæringssentre og 3 helsesentre i India og Pakistan.

Vi er glade og stolte over å være en del av CARE & FAIR og fremfor alt kunne bidra til å skape bedre levekår for de berørte familiene.

Les mer om CARE & FAIR.